Cartera de serveis - Medicina Preventiva

 

PROFESSIONALS

 • Personal mèdic:
  • Dra. Patrícia Garcia Shimizu
 • Personal Infermeria:
  • Graduada en infermeria: Verónica Rodríguez Llorca
  • Graduada en infermeria. Florència Cuartero Andrade
 • Personal Administratiu:
  • Angela Caballero Collados


CARTERA DE SERVICIS

1. Vigilància, prevenció i control de la infecció relacionada amb l'assistència sanitària (IRAS).

 • Disseny i manteniment del programa de vigilància, prevenció i control de microorganismes multiresistents (MMR)
 • Realització de l'estudi de Prevalença d'Infecció Nosocomial (Estudi EPINE).
 • Atenció de consultes i interconsultes per a l'estudi de portadors i persones colonitzades amb gèrmens multiresistents o d'especial vigilància en l'entorn sanitari. 
 • Coordinació, direcció tècnica i implementació del Programa d'Higiene de Mans.
 • Realització de programes educatius per als professionals sanitaris en prevenció d'IRAS.
 • Gestió de malalties de declaració obligatòria, brots i alertes relacionats amb l'assistència sanitària:
 • Anàlisi de la informació epidemiològica i microbiològica del centre per a detectar de manera precoç brots o clúster de casos establint les mesures de control oportunes.
 • Comunicació dels   casos i brots de MMR o d'especial interés epidemiològic a la Direcció, Servicis assistencials i/o Unitats de l'entorn hospitalari i Sistema de Vigilància Epidemiològica.


2. Medicina Preventiva Clínica, Programa de vacunació a grups de risc.

Programa de Vacunació de pacients immunodeprimits o pacients de risc:

 • Malaltia Renal, pulmonar, hepàtica crònica, neoplàsia *hematólogica i/o d'òrgan sòlid, trasplantament de medul·la, trasplantament d'òrgan sòlid, malalties reumatològiques, dermatològiques digestives, neurològiques amb indicació de tractament immunosupressor/biològic, VIH; que són derivats del propi hospital així com d'atenció primària.
 • Es realitza una valoració integral del pacient per a indicar les vacunes específiques d'acord amb la seua patologia de base o tractament que justifique actualitzar el calendari vacunal, realitzant seguiment si precisa.

Estudi contactes de tuberculosis:

 • Declaració a Salut Pública de casos de tuberculosi activa ingressats a l'Hospital així com avaluació del risc i seguiment de convivents (estudi de contactes)

Salut Laboral:

 • Avaluació de risc biològic, recomanacions de vacunació específiques, avaluació del risc de tuberculosi. Campanya de vacunació de la grip.
 • Atenció i seguiment als professionals quant a exposicions accidentals per agents biològics.
 • Valorar i indicar la profilaxi postexposició, immunització activa i passiva i altres tractaments mèdics derivats d'estes exposicions.
 • Formació del personal sanitari en matèria de prevenció de riscos biològic.

3. Bioseguretat.

Bioseguretat Mediambiental:

 • Realització i interpretació de controls de bioseguretat de l'aire en zones hospitalàries d'ambient controlat per a determinar la contaminació per fongs i/o aerobis mesòfils totals.

Recomanar mesures correctores si anaren necessàries i avaluar posteriorment.

Bioseguretat de l'aigua:

 • Controlar la qualitat de l'aigua de subministrament general de proveïment a l'hospital (mesurament i control de registres dels nivells de cloració i pH).
 • Col·laborar i assessorar en la vigilància i control de la legionel·losi nosocomial (vigilància epidemiològica activa de casos, mostreig, control microbiològic), assessorar en l'aplicació de mesures de prevenció i control i informar les Direccions implicades així com declaració al sistema de vigilància epidemiològica.

Bioseguretat de superfícies:

 • Elaboració i actualització de Protocols de neteja i desinfecció adaptats al nivell de risc de cada Unitat Assistencial conforme a l'evidència científica.

Bioseguretat en Obres:

 • Dissenyar les mesures d'acotament, contenció i circulació en funció del tipus d'obra i àrea de risc.
 • Assegurar la bioseguretat ambiental després de la realització d'obres previ a l'ús de les instal·lacions.

4. Qualitat Assistencial i Seguretat del pacient.

Seguint les directrius del Pla de Qualitat  i Seguretat del pacient a la Comunitat Valenciana s'inclou:

 • Participació activa en el desenvolupament, implementació i avaluació de  processos relacionats amb la Seguretat del pacient: Programa de Prevenció d'IRAS a l'Hospital Marina Baixa, Higiene de mans, Infecció quirúrgica Zero

INFORMACIÓ PER AL PACIENT:

 • Contacte:

Correu electrònic: preventiva_dsmb@gva.es 

Telèfon: 966 907 310

ENLLAÇOS D'INTERÉS:

 • Societat Espanyola de Medicina Preventiva Salut Pública i Gestió Sanitària

​https://www.sempspgs.es/

 • Asociacion espanyola de vacunología

https://www.vacunas.org/

 • European Centre for Disease Prevention and Control

https://www.ecdc.europa.eu/en