Alumnat

FORMACIÓ PRÀCTICA DE L'ALUMNAT.

La Unitat de Formació gestiona la formació pràctica de l'alumnat de Pregrau de diferents Universitats que tenen conveni amb la Conselleria.

Col·laboració en la tutorització de les pràctiques de pregrau i Erasmus.

Gestió de la formació pràctica d'alumnat de Mòduls de Formació professional:

  •  Tècnic superior: Laboratori, Anatomia patològica, Imatge per al diagnòstic, Radioteràpia, Dietètica.
  •  Tècnic mitjà: Cures d'auxiliars d'Infermeria (*TCAE) i Farmàcia. 

Gestió de la formació postgrau (excepte residents).

PROTECCIÓ DEL DRET A LA INTIMITAT DELS PACIENTS PER ALUMNAT I RESIDENTS EN CIÈNCIES DE LA SALUT.

Protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient, es troba en la pàgina web del Ministeri de Sanitat.

Seguint instruccions del President de la Comissió de RH del SNS, es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat l'"Ordre *SSI/81/2017, de 19 de gener, per la qual es publica l'Acord de la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, pel qual s'aprova el protocol mitjançant el qual es determinen pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en Ciències de la Salut".

És recomanable que el seu contingut siga difós convenientment entre el personal afectat i els centres sanitaris de la seua dependència, concretament, entre l'alumnat de cicles formatius, pregrau, postgrau i residents en Ciències de la Salut, perquè tinguen en compte els aspectes indicats en este Acord.